Jetico Central Managerاَبری

مدیریت حفاظت داده رایانه ریموت

  • کنترل فعالیت های رمزگذاری از هر جا
  • به دست آوردن آرامش با سیاست رمزگذاری از پیش تنظیم مبتنی بر نیاز های انطباقی،شامل HIPAA و GDPR
  • ایجاد و ذخیره سیاست رمزگذاری سفارشی سازی شده مطابق با نیاز های شما

نظارت و گزارش

  • دریافت هشدار فوری در هر مشکلی و دیدن پیشرفت وظایف رمزگذاری در زمان واقعی
  • ضبط وقایع متمرکز
  • ایجاد گزارش سراسری در اِچ تی اِم اِل یا پی دی اِف

حداکثر امنیت

  • حفاظت داده رایانه ریموت توسط قویی ترین الگوریتم رمزگذاری با بزرگترین حجم کلید
  • با شبکه امن بین رایانه های کلاینت و مدیریت مرکزی مبتنی بر اَبری اطمینان خاطر داشته باشید
  • اتکا بر پشتیبان سمت اَبری امن برای بازگردانی پایگاه داده
ارزیابی رایگان - 21 روز
BestCrypt Volume Encryption برای رمزگذاری رایانه های کلاینت استفاده شده است. BestCrypt Volume Encryption رمزگذاری کل دیسک عالی برای همه داده های ذخیره شده در دستگاه جداشدنی و ثابت ارائه می کندپشتیبانی از رایانه های کلاینت با (با نسخه های32-بیت و 64-بیت):


Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows Server 2016
Windows Server 2012
Windows Server 2011
Windows Server 2008
Windows Server 2003


طرح ماهیانه
$6.95/ماه
$6.95 ماهیانه حساب میشود

رمزگذاری قوی
مدیرت مبتنی بر اَبری
پشتیبانی فنی
طرح سالانه
$5.85/ماه
$69.95 سالانه حساب میشود

رمزگذاری قوی
مدیرت مبتنی بر اَبری
پشتیبانی فنی
ذخيره 15%
پشتیبانی

اسناد کنسول اَبری
BestCrypt Volume Encryption – صفحات راهنما (آنلاین)
با پشتیبانی فنی Jetico تماس برقرار کنید